Zamjenice

 • riječi koje zamjenjuju druge riječi

Razlikujemo zamjenice po funkciji:

 • Imenične zamjenice, tj. riječi koje zamjenjuju imenice, u rečenici su samostalne i odgovaraju na pitanje tko?, što?

Tko je razbio prozor? – On!

Što je to? – Ništa.

 • Pridjevne zamjenice, tj. riječi koje zamjenjuju pridjeve, u rečenici dolaze kao dodatak imenicama i odgovaraju na pitanja: koji? čiji? kakav? kolik?

Čiji je to šešir? – Njezin.

Koja je životinja bila ozlijeđena? – Ona životinja bila je ozlijeđena.

Kakve filmove voliš? – Volim svakakve filmove.

Koliko se cipela nalazi u torbi? – Pogledaj. Ovoliko cipela nalazi se u torbi.

Po značenju zamjenice dijelimo na:

 • Osobne (lične) zamjenice:
  1. lice jednine (osoba koja govori i sebi): ja
  2. lice jednine (osoba kojoj je govor upućen): ti
  3. osoba jednine (osba koja ne govori o sebi niti joj je govor upućen): on (m. r.), ona (ž. r.) i ono (s. r.) 1. lice množine (osobe koja govori o sebi): mi
  2. lice jednine (osoba kojoj je govor upućen): vi
  3. osoba jednine (osba koja ne govori o sebi niti joj je govor upućen): oni (m. r.), one (ž. r.) i ona (s. r.)
 • Povratnu zamjenicu sebe:
  Ona zamjenjuje sve osobne zamjenice kada se označuje da radnje ne prelazi na drugoga, nego se vraća na subjekt.

Ti vidiš sebe.

 • Posvojne zamjenice:
  One zamjenjuju posvojne pridjeve i odgovaraju na pitanja: čiji? čija? čije?
  Posvojne su zamjenice mojtvojnjegovnjezin (njen), našvašnjihov.
 • Povratno-posvojnu zamjenicu:
  Ona označava da nešto pripada subjektu i zamjenjuje sve posvojne zamjenice.

Ja vozim svoj bicikl.

 • Pokazne zamjenice:
  One su pridjevne i govore nam u blizini kojega se lica nalazi ono što znači riječ uz koju stoji:
  – u blizini 1. lica: ovaj
  – u blizini 2. lica: taj
  – u blizini 3. lica: onaj

Poklanjam ti ovu bilježnicu.

Dodaj mi tu olovku.

Sjećaš li se one knjige?

 • Upitne i odnosne zamjenice:
  To su iste riječi koje se razlikuju po upotrebi: tko, što, koji, čiji, kakav, kolik

Upitne zamjenice služe za postavljanje pitanja.

Tko je on? – On je saborski zastupnik.

Koji je ovo mjesec? – Lipanj.

Odnosne zamjenice uvode odnosnu rečenicu. One dolaze samo u zavisnim rečenicama. Mogu se odnositi na jednu riječ:

Imao je bicikl kakav se obično koristi u biciklističkim utrkama.

Mogu se odnositi i na cijelu rečenicu:

Kada je došao na posao vrata su već bila otvorena, što je značilo da je netko možda opljačkao njegov dućan tijekom noći.

 • Neodređene zamjenice:
  One zamjenjuju nešto neodređeno, nešto suviše općenito ili nešto niječno.

Netko mi je poslao pismo.

Svaka je osoba drugačija.

Ništa ne vidim.

 

TABLICA: