Vrste riječi

S obzirom na značenje, riječi se dijele na dvije skupine:

1.) PUNOZNAČNICE (LEKSIČKE, AUTOSEMANTIČKE RIJEČI)

→ imenice
→ pridjevi
→ zamjenice
→ brojevi
→ glagoli
→ prilozi

♦ sve osim priloga su promjenjive riječi
♦ mijenjaju se na tri načina:

◊ DEKLINACIJA ILI SKLONIDBA – promjena po padežima (N, G, D, A, V, L, I ), dekliniraju se imenice, zamjenice, pridjevi i neki brojevi
◊ KOMPARACIJA ILI STUPNJEVANJE – promjena po stupnjevima (pozitiv, komparativ, superlativ), kompariraju se pridjevi
◊ KONJUGACIJA ILI SPREZANJE – promjena glagola po licima ili osobama (ja, ti on/ona/ono, mi, vi, oni/one/ona)

2.) NEPUNOZNAČNICE (GRAMATIČKE, ODNOŠAJNE, POMOĆNE, SINSEMANTIČNE RIJEČI)

→ prijedlozi
→ uzvici
→ veznici
→ čestice (riječce, partikule)

♦ sve su nepromjenjive