Usklici

    • nepromjenjive riječi kojima se izražava neki osjećaj, raspoloženje, doziv ili zvuk u prirodi

Dijelimo ih na:

    • Usklike za izražavanje osjećaja ili raspoloženja:

ahahaajauavajbrreeheheejhajhmhuraihijuijujujaojojjujuhoohohoojpiuuhuf i dr.

    • Usklike za dozivanje i poticanje: dedederejgichajdehalohejmicnaoojšic i dr.
    • Onomatopejske usklike: bućbumćapdumhopmljacpljustreszum i dr.
    • Usklike za pokazivanje: evoetoeno