Subjekt

SUBJEKT

  • član rečeničnoga ustrojstva koji se u rečenicu uvršatava po sročnosti s predikatom
  • imenska riječ u nominativu
  • mjesto mu otvara predikat

U službi subjekta mogu biti:

 • imenice:

Ptice lete.

 • zamjenice:

Oni su glumci.

 • poimeničeni pridjevi:

Mladi su bezbrižni.

 • glagoli u infinitivu:

Zabavno je igrati se.

 • brojevi (glavni i redni):

Dva trećeg ne čekaju.
Drugi je odjednom prestao pisati.