Sredstva i “sredstva”

Objavljeno: 14. 12. 2004.

Priznajem, uvijek će mi biti neprozirno zašto se govori o “financijskim sredstvima”, “bespovratnim sredstvima” (trebalo bi: nepovratnim), “dobivenim sredstvima”, “doznačenim sredstvima”…

Čemu ti nepotrebni (a ne: bespotrebni) eufemizmi kad svi znamo da je posrijedi novac?!

Ili, još bolje, o čemu je riječ kada pročitamo da su nekom građevinskom poduzeću potrebna “sredstva za rad”? Jesu li prijeporni kamioni, miješalice, lopate i sličan alat ili građevinare žulja propuh u džepu?

Recite, dakle, popu pop, a bobu bob: dobili smo novac za rad.

Ili, ako se baš volite igrati skrivača: dobili smo potreban iznos.

Ili: dobili smo kredit.

Ili: dobili smo državni poticaj.

Sve je bolje od “sredstava”.