Školski esej na državnoj maturi

U ispitu iz Hrvatskoga jezika moguće su tri vrste eseja:

1. interpretativni školski esej
2. usporedbena raščlamba dvaju ili više tekstova
3. raspravljački školski esej

Školski esej treba imati od 400 do 600 riječi. Za pisanje školskog eseja pristupnik može dobiti ukupno 80 bodova.

Za pisanje eseja na državnoj maturi propisana je sljedeća obavezna lektira:

osnovna razina (B):

1. Boccaccio, Giovanni, Dekameron (Uvod1. dan 1. novela2. dan 3. novela5. novela)
2. Cesarić, Dobriša, Lirika
3. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladog Werthera
4. Gundulić, Ivan, Dubravka
5. Ibsen, Henrik, Nora
6. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi
7. Matoš, Antun Gustav, Pjesme
8. Novak, Vjenceslav, Posljednji Stipančići
9. Sofoklo, Antigona

viša razina (A):

1. Camus, Albert, Stranac
2. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna
3. Držić, Marin, Dundo Maroje
4. Flaubert, Gustave, Gospođa Bovary
5. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladog Werthera
6. Kafka, Franz, Preobrazba
7. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi
8. Krleža, Miroslav, Povratak Filipa Latinovicza
9. Marinković, Ranko, Ruke (novele: RukeZagrljajAnđeoPrah)
10. Nehajev, Milutin Cihlar, Bijeg
11. Poe, Edgar Allan, Crni mačak
12. Salinger, Jerome David, Lovac u žitu
13. Sofoklo, Antigona
14. Šimić, Antun Branko, Preobraženja
15. Šoljan, Antun, Kratki izlet

1. INTERPRETATIVNI ŠKOLSKI ESEJ

U ovoj vrsti eseja pojavljuje se pjesma, ulomak iz proznog ili dramskoga književnog djela s popisa ispitnih djela koji se odnosi na tekuću školsku godinu.
Ponuđene tekstove u ovom zadatku otvorenoga tipa učenik bi trebao razumjeti i književno procijeniti, iako nužno ne mora poznavati cjelokupno stvaralaštvo autora teksta. Ponuđeni tekst popraćen je informacijama o naslovu, autoru i kontekstualnim napomenama kojima se ponuđenom ulomku upotpunjuje smisao.

2. USPOREDBENA RAŠČLAMBA DVAJU ILI VIŠE TEKSTOVA

U ovom tipu zadatka zadaju se najmanje dva teksta koja povezuje neko obilježje, primjerice tematika, glavni motiv, književna vrsta, stilska epoha i sl.
Treba izreći vlastiti stav koji se temelji na književnoj naobrazbi. Očekuje se da uočite problem, sličnosti i razlike ponuđenih tekstova. Treba promišljeno čitati ponuđene teksove i smjernice za pisanje koje uspostavljaju vezu između tekstova.
Uz ponuđene tekstove pojavljuju se i informacije o naslovu, autoru i druge kontekstualne napomene kojima se ponuđenom ulomku upotpunjuje smisao.

3. RASPRAVLJAČKI ŠKOLSKI ESEJ

Raspravljački školski tip eseja do sad je, uglavnom, bio usmjeren na znanja iz opće kulture (čitanje, knjige, kulturu) i poznavanje suvremene društvene stvarnosti (sport, video-igrice), no može se pojaviti bilo koji problem iz svijeta rada, slobodnog vremena, umjetnosti, sporta, medija, potrošačkoga društva, tehnološkoga napretka, ravnopravnosti spolova, nasilja u društvu.
Raspravljači školski esej, pa i onda kad je riječ o književnosti, nikako ne predviđa niti očekuje jedinstveni odgovor. Dapače, od učenika se očekuje da predoči svoje osobno kulturno iskustvo potkrijepljeno pročitanom lektirom i pokaže sposobnost analiziranja i sintetiziranja teme koju propituje.

Primjere školskih eseja s državne mature 2010./2011. možete pogledati na:
http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/dm11ljeto.