Objekt

    • član rečeničnoga ustrojstva kojem mjesto u rečenici otvara prijelazni glagol
    • dopuna koja izriče predmet radnje

Objekti su najčešće:

  • imenice:

Konobar joj je donio kavu.

  • zamjenice:

Ona ju je polako popila.

VRSTE OBJEKTA:

  • izravni – uz prijelazne glagole, stoji u akuzativu

Nosite ga odavde.

  • neizravni – nalaze se u svim kosim padežima osim u akuzativu

Nagledao sam se filmova prošlo ljeto.

Pročitala mu je priču prije spavanja.

Uživao je u lijepom vremenu.

Pisao je olovkom.