Literatura

VAŽNIJE SUVREMENE GRAMATIKE, PRAVOPISI I RJEČNICI HRVATSKOGA JEZIKA

GRAMATIKE

 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan (1992. i daljnja izdanja), Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb: Školska knjiga.
 • Ham, Sanda (2002.1, 2007.2), Školska gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Barić, Eugenija i sur. (1979.), Priručna gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga; kasnije izdana kao Gramatika hrvatskoga književnoga jezika (1990.) te Hrvatska gramatika (1995. i daljnja izdanja).
 • Raguž, Dragutin (1997.), Praktična hrvatska gramatika. Zagreb: Medicinska naklada.
 • Silić, Josip – Pranjković, Ivo (2005.), Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.
 • Babić, Stjepan – Brozović, Dalibor – Moguš, Milan – Pavešić , Slavko – Škarić, Ivo – Težak, Stjepan (1991.), Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Nacrti za gramatiku. Zagreb: HAZU: Globus.
 • Katičić, Radoslav (1986.1, 19912, 2003.3), Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku. Zagreb: HAZU: Globus.
 • Babić, Stjepan (1986.1, 1991.2, 2003.3), Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Nacrt za gramatiku. Zagreb: HAZU: Globus.
 • Vukušić, Stjepan – Zoričić, Ivan – Graselli-Vukušić, Marija (2007.), Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Zagreb: HAZU: Globus.

PRAVOPISI

 • Babić, Stjepan – Finka, Božidar – Moguš, Milan (1990. i daljnja izdanja), Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga (1971. zabranjen i uništen, pretisak u Londonu 1972. (poznat kao Londonac); nakon toga tiskan tek 1990.).
 • Babić, Stjepan – Moguš, Milan (2010.), Hrvatski pravopis: usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Anić, Vladimir – Silić, Josip (1986.1, 1987.2, 1990.3), Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber: Školska knjiga. Kasnije izdan kao Pravopis hrvatskoga jezika (2001.). Zagreb: Novi Liber: Školska knjiga.
 • Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešimir (2007.) Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Babić, Stjepan – Ham, Sanda – Moguš, Milan (2005.), Hrvatski školski pravopis. Zagreb: Školska knjiga.
 • Barbaroša-Šikić, Mirela – Čubrić, Marina (2001.1, 2004.2), Praktični školski pravopis: s vježbama i zadacima. Zagreb: Školska knjiga.

RJEČNICI

 • Anić, Vladimir (1991. i daljnja izdanja), Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber.
 • Anić, Vladimir (prir. Ljiljana Jojić) (2003. i daljnja izdanja), Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber.
 • Rječnik hrvatskoga jezika (2000.), (ur. Jure Šonje) Zagreb: LZ Miroslav Krleža: Školska knjiga.
 • Hrvatski enciklopedijski rječnik (2002.), (ur. Ranko Matasović i Ljiljana Jojić). Zagreb: Novi Liber.
 • Moguš, Milan – Bratanić, Maja – Tadić, Marko (1999.), Hrvatski čestotni rječnik. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta: Školska knjiga.