Književnost i jezik na državnoj maturi

Ispit ukupno sadrži 72 zadatka i nosi 80 bodova. Ispit prve cjeline sastoji se od dvaju dijelova i podijeljen je prema područjima ispitivanja.
Prvi dio ispita prve cjeline provjerava razumijevanje književnog teksta, književnoteorijska i književnopovijesna znanja te se sastoji:

a) od osam polaznih tekstova uz koje su vezane skupine od pet zadataka višestrukog izbora
b) od triju zadataka višestrukog izbora s dopunjavanjem koji nisu vezani uz polazni tekst
c) od sedam zadataka povezivanja koja nisu vezana uz polazni tekst
d) od dvaju zadataka povezivanja koja nisu vezana uz polazni tekst.

Drugi dio ispitne cjeline čini dvadeset zadataka višestrukog izbora kojima se ispituje znanje hrvatskoga jezika.

O književnim razdobljima i važnijim djelima hrvatske književnosti te o gramatičkim i pravopisnim pravilima možete više saznati, kao i provjeriti svoje znanje, na našem portalu hrvatskijezik.eu. Primjere pak testova iz književnosti i jezika s državne mature 2010./2011. možete pogledati na: http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/dm11ljeto.