Još malo o veznicima

Objavljeno: 6. 12. 2004.

Na našoj televiziji voditelji, novinari, spikeri i lektori ne znaju da postoji namjerni veznik da, koji izbjegavaju u svim kombinacijama – jer im je netko rekao da je srpski. Svašta!

No nije namjera ovog zapisa isticanje pravilne nego nepravilne upotrebe tog veznika. Recimo, u primjeru: Otišao je u Švicarsku na liječenje, da bi tamo i umro.

Kako bi se prvi dio mogao preformulirati? Postoji nekoliko inačica:

Otišao je u Švicarsku da se liječi. (takva sintaksa u hrvatskom jeziku označava željuhtijenje, za razliku od neutralnog infinitiva liječiti se, a strah me i pomisliti što bi o njoj rekli patuljci s nacionalne dalekovidnice)

Otišao je u Švicarsku da bi se liječio.

Otišao je u Švicarsku kako bi se liječio. (to je oblik za koji jedino znaju navedeni “stručnjaci”)

Otišao je u Švicarsku radi liječenja.

Zašto sam napisao te varijante? Zato što je razvidno – kako bi rekao pokojni nam predsjednik – da je spomenutom čovjeku namjera bila ozdraviti, a ne umrijeti. To je valjda jasno svakome osim autoru televizijskog bisera.

Rečenicu dakle treba preformulirati: Otišao je u Švicarsku na liječenje, ali tamo je umro.