Hrvatska moderna (djela)

„Zdenac života“, Ivan Meštrović

JANKO LESKOVAR

ANTUN GUSTAV MATOŠ

IVO VOJNOVIĆ

  • Na Mihajlu
  • Suton

DINKO ŠIMUNOVIĆ

FRAN GALOVIĆ

  • Childe Harold
  • Crn-bel

VLADIMIR VIDRIĆ

  • Antun Barac: Umjetnost i bol
  • Dval levita
  • Mrtvac
  • Dva pejzaža
  • Adieu

MILUTIN CIHLAR NEHAJEV

  • Bijeg

IVAN KOZARAC

JANKO POLIĆ KAMOV

MILAN BEGOVIĆ