Državna matura

Nastavne godine 2017./2018. ispiti državne mature iz Hrvatskoga jezika polagat će se u ljetnom roku, prema trenutnom rasporedu, 18. lipnja (test) i 19. lipnja (esej).

Vremenik državne mature objavljen je na portalu www.ncvvo.hr kao i zbirka svih nacionalnih ispita i ispitnih kataloga održanih od 2006. godine do danas:

http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/svi_ispiti

Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika za državnu maturu 2015./2016. i ogledni ispit s točnim odgovorima objavljeni su ovdje.

Pripremite se za državnu maturu:

Za maturu se također možete pripremiti koristeći se priručnikom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.