Čestice

  • riječi koje iskazuju stav govornika prema onome o čemu govori, s obzirom na njegovo znanje, želje i osjećanja.

Čestice se koriste:

  • U poricanju neke tvrdnje:

Ne znam o čemu govoriš.

  • U pitanju je li tvrdnja istinita:

Znaš li što se dogodilo s njima?

Zar smo već stigli?

  • Za pojačavanje tvrdnje ili poricanja:

da, jest, dabome, dakako, svakako; ne, nikako

  • Za izricanje nestrpljenja, želje, zadovoljstva i sl. onim što znači riječ uz koju se riječca stavlja:

bar, baš, čak, i, jedva, još, ni, niti, opet, samo, tek, već

  • Za izricanje ravnodušnosti:

ma, makar, bilo, god

  • za izricanja dojma ili ocjene:

dosta, gotovo, istina, možda, naravno, nekako, potupno, sasvim, sigurno, skoro, vjerojatno, veoma, vrlo, zaista