Atribut

  • riječ koja se dodaje kao bliža oznaka imenici, imeničnoj zamjenici ili poimeničenom pridjevu

Atribut može biti:

  • pridjev:

Šareni leptiri letjeli su svuda oko nas.

  • zamjenica:

Ovaj ga put nije uspio prevariti.

  • broj:

Šibenik se prvi put spominje 1066. godine zahvaljujući opatici Čiki kojoj hrvatski kralj Petar Krešimir IV. piše povelju kojom daje kraljevsku slobodu zadarskom samostanu svete Marije.

  • imenica, odnosno imenična zamjenica u genitivu ili nekom drugom kosom padežu:

Dodala mu je zdjelicu voća.

Uvijek je htjela kuću na kat.