Apozicija

  • imenica koja pobliže opisuje drugu imenicu s kojom se slaže u padežu

Kralj Tomislav ujedinio je hrvatski sjever i jug.

Profesor Baltazar veliki je izumitelj.

Apozicija može uza se imati i atribute:

Njihov trogodišnji sin Marko hoda već pune dvije godine.

Apozicijski skup čini apozicija sa svojim atributima.

Malo se zna o podrijetlu hrvatskoga kralja Dmitra Zvonimira.